MFPK - Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

02 października 2017
  • ZAKOŃCZENIE OKRESU TRWAŁOŚCI PROJEKTU MRPO 2007-2013

Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych informuje, iż w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, z dniem 30 września 2017 roku zakończeniu ulega okres trwałości Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W związku z tym, Fundsz z dniem 01 października 2017 roku zaprzestaje udzielania poręczeń w ramach projektu "Fundusz Poręczeniowy GALICJA" współfinansowanego przez Unię Europejską. Okres wygaszania projektu dla funduszy poręczenowych na terenie województwa małopolskiego będzie trwał do dnia 31 grudnia 2027 roku.
Dzięki pozyskanym środkom "Fundusz Poręczeniowy GALICJA" udzielił poręczeń o wartości 10 mln zł. Poręczenia te umożliwiły przedsiębiorcom uzyskanie finansowania w postaci kredytów i pożyczek inwestycyjnych o wartości 17 mln zł. Łączna wartość pomocy de minimis udzielonej dla podmiotów gospodarczych wyniosła 2 mln zł.
Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość uzyskania poręczenia w ramach środków własnych jakimi dysponuje Fundusz. Więcej w zakładce "Poręczenia standardowe".

29 września 2017
  • WYBRANO OFERTĘ NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. informuje, że do badadnia sprawozdania finansowego za 2016 rok, została wybrana oferta firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów B&B Sp. z o.o.

  • PORĘCZENIE do 70% KWOTY KAPITAŁU KREDYTU

W ramach Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych został wyodrębniony Fundusz Poręczeniowy.
Wyodrębniony Fundusz może udzielać poręczeń do 70% kwoty kapitału kredytu lub 60 % kwoty kapitału pożyczki.
Maksymalna kwota jednostkowego poręczenia wynosi do 50 tys zł.
Poręczenie może zostać udzielone nawet na 66 miesięcy.
Więcej w zakładce "Poręczenia standardowe".

Poręczamy, poręczenie, kredyt, pożyczka

Instytucje współpracujące

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności                 Województwo Małopolskie                 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego