Warunki poręczenia

Przedsiębiorcy, którzy starają się o dofinansowanie swoich przedsięwzięć poprzez kredyt lub pożyczkę, a nie posiadają wymaganego przez instytucje finansowe zabezpieczenia, mogą je uzyskać w formie poręczenia naszego Funduszu.

Jakie są warunki poręczenia?

  • Maksymalny poziom poręczenia kredytu wynosi 70% kwoty,
  • Maksymalny poziom poręczenia pożyczki wynosi 60% kwoty,
  • Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel własny in blanco,
  • Za udzielone poręczenie Fundusz pobiera prowizję (w zależności od okresu poręczenia od 0,6 do 2 % wartości poręczenia),
  • Fundusz udziela poręczeń kredytów i pożyczek zawartych na okres nie dłuższy niż 5 lat,
  • Maksymalna kwota poręczenia wynosi 50 tys. zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności                 Województwo Małopolskie                 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego